Föreläggande

Föreläggande – Ett föreläggande är ett krav från domstolen. Exempelvis kan domstolen förelägga någon att yttra sig över något, vilket innebär att man ska lämna ett yttrande till domstolen.