Generalklausul

Generalklausul – En generalklausul är en mycket allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna stor frihet till tolkning i det enskilda fallet.