Gärningsman

Gärningsman – En gärningsman är en person som begått ett brott.