Hovrättsråd

Hovrättsråd – Ett hovrättsråd är ordinarie domare i hovrätten.