Huvudförhandling

Huvudförhandling – En huvudförhandling är en förhandling i domstol i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom. Efter huvudförhandlingen så avgör domstolen målet.