Juridiskt ombud

Juridiskt ombudJuridiskt ombud är en samlande benämning på en advokat eller annan jurist som bistår i rättsliga frågor och har fullmakt att företräda sin klient.