Jurist

JuristJurist är en samlande beteckning på alla som tagit en juristexamen. Jurister är utbildade att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal.