Giftorätt

Giftorätt – Med giftorätt avses ena makens principiella rätt till hälften av den andre makens egendom.