Förmånstagare

FörmånstagareFörmånstagare är beteckningen på den eller de personer som skall erhålla utfallande försäkringsbelopp på grund av förmånstagarförordnande till försäkring.