Försäkringstagare

Försäkringstagare – En försäkringstagare är en fysisk eller juridisk person som har tecknat en försäkring.