Kärande

KärandeKärande är är benämningen på den part som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstol.