Lagman

Lagman – En lagman är en ordinarie domare som är chef för en tingsrätt eller förvaltningsrätt.