Notarie

Notarie – En notarie är en jurist som fullgör sin notariemeritering.