Nåd

Nåd – Regeringen får enligt regeringsformen, en av grundlagarna, genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt ärende om nåd ska beviljas eller inte. Det finns ingen rätt till nåd. Nåd är till för undantagssituationer.

Källa: Regeringen.se