Offentligt biträde

Offentligt biträde – Ett offentligt biträde hjälper en person i vissa typer av förvaltningsrättsliga mål. Offentligt biträde förordnas exempelvis i mål om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagstiftningen och i mål om tvångsvård.