Vittne

Vittne – Ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen.