Vittnesstöd

Vittnesstöd – Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Källa: Brottsoffermyndigheten.se