Allmänna val

Allmänna valAllmänna val hålls till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och detta sker vart fjärde år den tredje söndagen i september. Val till Europaparlamentet sker vart femte år på försommaren. Extra val till riksdagen kan hållas mellan ordinarie val.