Disponibel inkomst

Disponibel inkomst – Den disponibla inkomsten är den inkomst en person eller ett hushåll har kvar när skatten är betald och personen eller hushållet fått de transfereringar de är berättigade till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning).