Konselj

Konselj – En konselj är ett sammanträde där regeringen och statschefen deltar.