Regeringskansliet

Regeringskansliet – Regeringskansliet är den myndighet som bistår regeringen. Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen.