Regeringssammanträde

Regeringssammanträde – Regeringssammanträdet är ett möte varvid regeringen fattar beslut i olika ärenden.