Registrator

RegistratorRegistrator är en tjänst vars arbetsbeskrivning innefattar att registrera och arkivera allmänna handlingar på exempelvis en myndighet.