SFS

SFSSFS står för Svensk författningssamling. I SFS kungörs de lagar och förordningar som beslutats av regering och riksdag.