Statschef

Statschef – Statschefen är den högste företrädaren för ett land. I Sverige är det kungen eller en regerande drottning som är statschef (statsöverhuvud). Den svenske statschefen har endast representativa funktioner.