Statsrådsberedningen

StatsrådsberedningenStatsrådsberedningen är en enhet i Regeringskansliet som samordnar Regeringskansliets arbete. Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.