UNFCCC

UNFCCCUNFCCC är en förkortning av United Nations Framework Convention on Climate Change vilket är FN:s ramkonvention om klimatförändringar.