Inhibera

Inhibera – Inhibera är detsamma som att ställa in. Ett inhibitionsbeslut är ett tillsvidarebeslut som innebär att ett myndighetsbeslut inte ska verkställas i avvaktan på att en överordnad myndighet skall avgöra ärendet.