Interpellation

InterpellationInterpellation är en fråga i riksdagen (eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot till ett statsråd. Interpellationen är en fråga som kräver ett mer utförligt svar. Av den anledningen får statsrådet ifråga fyra veckor på sig att besvara frågan.