Dominerande ställning

Dominerande ställning – Att ett företag har en dominerande ställning innebär att företaget har en stark ekonomisk ställning som gör att det kan hindra att en effektiv konkurrens upprätthålls på en marknad.