Andrahandsuthyrning av bostad

Andrahandsuthyrning av bostad


Andrahandsuthyrning av bostad
– Saker som du måste tänka på när du skall hyra ut din bostad i andra hand.

 

 

Ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning

Enligt hyreslagen och bostadsrättslagen så får du som hyresgäst eller bostadsrättshavare inte hyra ut din lägenhet utan att hyresvärden/styrelsen ger sitt samtycke till detta. På Juridiska Dokument kan du ladda ner speciella blanketter för detta ändamål:

Exempel på vanliga invändningar som hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse kan ha mot andrahandsuthyrning:

  • att den du ska hyra ut till är en misskötsam person
  • att du har lämnat vilseledande uppgifter

Om hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelsen inte ger sitt tillstånd till att du hyr ut din lägenhet i andra hand så kan du söka tillstånd hos hyresnämnden.

Du bör aldrig överväga att hyra ut din bostad i andra hand utan tillstånd från din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd kan du få din lägenhet förverkad. Även andrahandshyresgästen kan råka riktigt illa ut då denne med all sannolikhet blir vräkt.

Kontrollera alltid din tilltänkta andrahandshyresgäst

Det är oerhört viktigt att du väljer en bra hyresgäst och får en skötsam person, som har sin ekonomi i ordning, som din avtalspart. Om din hyresgäst stör grannarna kan du förlora din lägenhet. Slutar din andrahandshyresgäst plötsligt att betala hyran så är du som uthyrare ändå skyldig att betala hyresvärden eller bostadsrättsföreningen den avtalade månadshyran eller månadsavgiften.

Du måste givetvis kontrollera din tilltänkta andrahandshyresgästs betalningsförmåga. Har denne fast anställning? Kontrollera även med kronofogdemyndigheten så att din tilltänkta andrahandshyresgäst inte har några betalningsanmärkningar. Begär även referenser, helst från tidigare hyresvärdar, för att förvissa dig om att din tilltänkta hyresgäst är skötsam och kommer att hedra sin del av avtalet.

Upprätta alltid ett andrahandskontrakt

Efter att ha läst första halvan av denna artikel så har du nu säkert stor förståelse för hur viktigt det är att du och din andrahandshyresgäst upprättar ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt sinsemellan. På Juridiska Dokument finns de dokument som du kan behöva vid en andrahandsuthyrning. Klicka här och välj hyresobjekt för mer information!

Besiktiga alltid lägenheten tillsammans med andrahandshyresgästen

Skall möbler ingå i andrahandsuthyrningen bör ni upprätta en inventarielista. Om du låter bli att upprätta en inventarielista i samband med besiktningen är det i stort sett omöjligt för dig att kräva ersättning av andrahandshyresgästen för eventuella skador som uppkommit på möbler och andra inventarier under andrahandsuthyrningen. På Juridiska Dokument finns en inventarielista som är nedladdningsbar.

Avtala om kostnader för el, telefon, bredband och TV

Du och din hyresgäst måste avtala om hur kostnader för el, telefon, bredband och tv skall betalas. De andrahandskontrakt som finns för nedladdning på Juridiska Dokument har speciella avtalspunkter för dessa kostnader.

Din andrahandshyresgäst skall teckna en egen hemförsäkring

Glöm inte att informera din andrahandshyresgäst om att denne är skyldig att teckna en hemförsäkring.

Avtala alltid bort besittningsskyddet

När du hyr ut din lägenhet i andra hand under längre tid än två år i följd gäller besittningsskyddet för hyresgästen, detta oberoende om det gäller en enda hyresperiod eller flera kortare under två år i följd. För att undvika att besvärliga tvister uppstår så rekommenderas alla som hyr ut sin lägenhet i andra hand att avtala bort besittningsskyddet. Den nya lagen om privatuthyrning av bostäder innebär dock att ett avtal om avstående från besittningsskydd vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt samt uthyrning av villa inte längre är nödvändigt under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet. På Juridiska Dokument finns speciella dokument för detta ändamål för omedelbar nedladdning:

Vid behov bör du skriva en fullmakt

Kommer du att vistas lång väg från hyresobjektet eller av någon annan anledning inte vara anträffbar under uthyrningsperioden så bör en person utses att företräda dig i ärenden vad gäller din lägenhet under hyrestiden. Personen ifråga bör få en fullmakt som skall bifogas andrahandshyreskontraktet. Fullmakt för detta ändamål finns på Juridiska Dokument för direkt nedladdning: