Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

En bostadsrättsinnehavare har inflytande över hur föreningen styrs. Det främsta medlet för detta inflytande är rösträtten vad gäller styrelse, revisorer samt övergripande frågaor vad gäller bostadsföreningens skötsel. Denna rösträtt utövar bostadsrättsinnehavaren på föreningsstämman då varje bostadsrätt har en röst.

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

Bostadsrättsinnehavaren har rätt att göra ändringar i lägenheten. Vid större ändringar som att slå ut väggar krävs dock styrelsens medgivande. Om innehavaren av bostadsrätten gör förändringar som kan anses som vanvård kan han åläggas att återställa bostadsrätten till dess ursprungliga skick.

Det yttre underhållet av bostadsföreningens fastighet skall bostadsrättsföreningen stå för. Om föreningen brister i denna underhållsplikt kan bostadsrättshavaren begära reparation och vid allvarliga brister säga upp bostadsrätten.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt!