Rättspsykiatrisk undersökning

Rättspsykiatrisk undersökning – Läkarundersökning av en misstänkts sinnesbeskaffenhet. Uppgiften är att på uppdrag av domstol undersöka om en person begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Om så är fallet ska domstolen inte döma till fängelse. Då bedöms också om förutsättningar finns för rättspsykiatrisk vård. Undersökningen ska också bedöma om det till följd av den psykiska störningen finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. I sådana fall kan den rättspsykiatriska vården förenas med särskild utskrivningsprövning.

Undersökningarna är av två slag: Dels undersökning för utfärdande av läkarintyg enligt lagen om särskild personundersökning i brottmål, s.k. § 7-intyg och dels rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Vid en rättspsykiatrisk undersökning deltar rättspsykiatriker (läkare), psykolog, kurator och vårdpersonal i ett team. Kuratorn samlar ihop allt underlag rörande den misstänkte och skriver en socialutredning. Psykologen gör sin bedömning i ett eget utlåtande efter samtal och tester av olika slag. Vårdpersonalen beskriver hur den intagne fungerar på avdelningen. Läkaren gör de medicinska undersökningarna och ansvarar för det slutliga rättspsykiatriska utlåtandet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *