Sakframställning

Sakframställning – En sakframställning är en processrättslig term som betecknar den del av huvudförhandlingen då parterna framställer sina yrkanden samt grunderna för dessa.

Vid brottmål innebär sakframställningen att åklagaren mer i detalj presenterar vad den misstänkte påstås ha gjort. Även bevis redovisas samt de eventuella vittnen som kommer att framträda under huvudförhandlingen. Läs mer om sakframställning vid brottmål här: http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Rattegangen/Sakframstallning-och-forhor/


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *