Sakrätt

Sakrätt – Sakrätt är en sammanfattande benämning på sådana rättigheter som inte bara måste respekteras av avtalsparterna utan också av tredje man. Exempel på sakrätter är panträtt och äganderätt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *