Vad är en fastighet

Vad är en fastighet?

Vad är en fastighet?

Vad är en fastighet? När man i dagligt tal talar om fastigheter så brukar man mena byggnader. Terminologin är lite annorlunda i fastighetsrätten och därför är det viktigt att veta att all mark är fast egendom.

Reglerna om fast egendom finns i Jordabalken. I första kapitlet deklareras sålunda att: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.” Fast egendom är alltså jord, dvs mark i vid bemärkelse eftersom den även kan bestå av exempelvis vatten eller skog. Marken är indelad i fastigheter där varje fastighet har en officiell beteckning.