Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad – Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt:

  1. Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten.
  2. Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. Om bara den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad uppmanar tingsrätten den andra maken att meddela hur denne ställer sig yrkandet om äktenskapsskillnad. Båda makarna kan också kallas till tingsrätten för att personligen lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

Ni kan enkelt ladda ner alla dokument som ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *