Statsrätt

StatsrättStatsrätt är de rättsregler som anger statsorganens funktion och kompetens samt förhållandet mellan staten och dess medborgare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *