Dolda fel

Dolda fel är sådana fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning. Köparen har en ganska långtgående undersökningsplikt för vilken jag redogör nedan.

Det är inte frågan om dolda fel såvida:

  • Köparen borde upptäckt felet vid en noggrann undersökning av fastigheten.
  • Köparen haft anledning att räkna med felet. Generellt kan sägas att ju äldre byggnaden är desto fler fel får en köpare räkna med.
  • Köparen betalat ett relativt lågt pris för fastigheten. Då får köparen räkna med att eventuella dolda fel är avräknade från köpeskillingen.

När man tar ställning till om ett abstrakt fel föreligger utgår man således från att fel eller brister utöver vad som normalt brukar finnas i fastigheter av motsvarande typ och ålder, inte skall accepteras.

Läs mer om fastighetsrätt här på Juridik På Internet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f!