Straffbarhetsålder

StraffbarhetsålderStraffbarhetsåldern är den ålder då en individ kan dömas till ett straffrättsligt ansvar. Innan straffbarhetsåldern är den brottsliga handlingen likväl att betrakta såsom
kriminell men individen är inte straffrättsligt ansvarig.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *