Brottsbalken

Brottsbalken Brottsbalken är den lag som innehåller större delen av brotts– och straffbestämmelserna i svensk rätt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *