Strafföreläggande

Strafföreläggande – Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkte. Den misstänkte kan då välja att antingen erkänna brottet och acceptera straffet eller att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstol. Strafföreläggande kommer bara ifråga för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är snatteri och trafikförseelser.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *