Straffpreskription

StraffpreskriptionStraffpreskription är det förhållandet att straff efter viss tid förfaller.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *