Strikt ansvar

Strikt ansvar – Vid strikt ansvar innebär endast det faktum att en personskada har inträffat att skadeståndsrättslig ersättning kan utgå. Det behöver inte visas att någon är vållande.

Exempel på lagar med strikt ansvar:

  •  Trafikskadelagen (1975:141)
  • Produktansvarslagen (1992:18)
  • Järnvägstrafiklagen (1985:192)
  • Ellagen (1997:857)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *