Stämning

StämningStämning innebär att svaranden stäms att i svaromål eller i huvudförhandling svara på hur denne ställer sig till kärandens yrkande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *