Substitution

SubstitutionSubstitution innebär att en avtalspart frånträder ett avtal och någon annan träder in i den ursprungliga avtalspartens ställe.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *