Arvsklasser

Arvsklasser – Ärvdabalken reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person skall fördelas. Lagen delar in arvtagarna i tre arvsklasser:

Första arvsklassen
Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar menas den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv. Även adopterade barn och inseminerade barn (såvida fadern godkänt konstbefruktningen) omfattas av den första arvsklassen. Om något av barnen i första ledet är avlidet så ärver i sin tur deras barn laglotten och delar på den. Varje arvsgren får lika stor arvslott. Fosterbarn och styvbarn har ingen legal arvsrätt. För att dessa skall ärva krävs ett testamente till deras fördel. Om den avlidne var gift ärver vanligtvis den efterlevande maken hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den avlidnes kvarlåtenskap. Men det står däremot den efterlevande maken fritt att disponera och förbruka den avlidnes kvarlåtenskap så länge hon lever. Särkullbarn ärver före efterlevande make. Om gemensamma barn överlever den kvarlevande maken har dessa rätt till efterarv

Andra arvsklassen
Arvingarna i den andra arvsklassen har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. I sådant fall ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om någon av föräldrarna inte finns i livet ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del. Är också något syskon avlidet ärver dennes bröstarvingar arvslotten.

Tredje arvsklassen
Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. En förutsättning för att dessa skall ärva är att det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn efter den avlidna. I sådant fall är det i första hand den avlidnas mor- och farföräldrar som ärver. Sålunda ärver den avlidnes mormor, morfar, farmor och farfar vars sin fjärdedel av kvarlåtenskapen. Om någon av dem är avliden får dennes bröstarvingar dela på hans eller hennes lott. Kusiner är dock inte arvsberättigade och finns det inga arvingar eller något testamente går arvet till den allmänna arvsfonden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *