Vigsel

Vigsel och registrering

Vigsel

Hindersprövning för vigsel

Hindersprövningen är till för att undersöka så att inga hinder finns för äktenskap. Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse.

I svensk lag finns följande äktenskapshinder:

  • Ålder – Om du är under 18 år får du inte gifta dig utan tillstånd.
  • Släktskap – Om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Du får inte redan vara gift eller ha en registrerad partner.

Blanketten för hindersprövning fyller ni i gemensamt och lämnar till skatteverket.

Anmälan om efternamn kan ni skicka in samtidigt som hindersprövningen, den kan även lämnas vid ett senare tillfälle direkt till vigselförrättaren, dock senast i samband med vigselceremonin.

Om det inte finns några hinder för äktenskap skickar skatteverket ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel”. Hindersprövningsintyget gäller i 4 månader. Dessa intyg ges till vigselförrättaren som underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

Anmälan om efternamn

I samband med ansökan om hindersprövning kan ni även anmäla vilket efternamn var och en av er skall bära i äktenskapet.