Traktamente

TraktamenteTraktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Traktamentet skall täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan såsom exempelvis utgifter för logi och ökade utgifter för måltider m.m.

Läs mer om traktamente på skatteverkets hemsida.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *