Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet skall lämnas in till Skatteverket för registrering. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det inges till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ingavs till Skatteverket.

På Thorlund Juristbyrå hjälper vi er att upprätta ett äktenskapsförord i enlighet med era personliga behov och önskemål! Besök oss direkt online på Thorlund Juristbyrå!